October 21, 2016
Paul Scherrer Institut
Europe/Zurich timezone

Key Dates

June 30, 2016                 Deadline for guaranteed hotel reservation in Bad Zurzach

October 16, 2016            Deadline for abstract submission

October 14, 2016            Deadline for registration

October 21, 2016             Workshop